Hem

Formelsamling

Övningsböcker

Provbanker

Prislista

Beställ

Kontakt

Övningsböcker

Matematik 1000
Fysik 1000
Kemi 1000

Övningsböckerna innehåller vardera 1000 uppgifter med fullständiga lösningar.
Förutom en stor mängd nykonstruerade uppgifter ingår problem från tidigare centralprov.

Böckerna har visat sig vara ett gott komplement i den ordinarie undervisningen och
används på många skolor som ett extra stöd i undervisningen.
Böckerna lämpar sig även mycket bra för självstudier, då fullständiga lösningar finns till alla uppgifter.

Matematik 1000

Matematik 1000, Ekholm, Per-Uno, Fraenkel, Lars, Hörbeck, Sven, Schale, Christer, Ivarsson, Sigvard. Häftad, 260 sid., (2010),
ISBN: 978-91-973708-5-1, 4:e upplagan, 1:a tryckningen 2010.


Matematik 1000 är en övningsbok i matematik huvudsakligen för gymnasiets kurser 2-5. Den innehåller 1000 fullständigt lösta uppgifter inom de viktigaste områdena i dessa kurser:
algebra, logaritmer, funktioner, derivata, geometri, trigonometri, integraler, komplexa tal, differentialekvationer, m.fl.
Rättelser (pdf)


Fysik 1000

Fysik 1000, Ekholm, Per-Uno, Fraenkel, Lars, Hörbeck, Sven, Schale, Christer.
Häftad, 302 sid., (2013)
ISBN: 978-91-973708-7-5, 7:e upplagan, 3:e tryckningen 2020.

Fysik1000 är en övningsbok i fysik på gymnasienivå med 1000 fullständigt lösta uppgifter inom de viktigaste av de områden inom fysiken som behandlas i gymnasiet: mekanik, likström och växelström, värmelära, magnetiska och elektriska fält, vågrörelselära, optik, astrofysik, modern fysik, m.fl.


Kemi 1000

Kemi 1000, Thylander, Ewa, Johansson, Bengt.
Häftad, 284 sid., (2008)
ISBN: 978-91-973708-4-4, 2:a upplagan, 2:a tryckningen 2021.

Kemi 1000 är en övningsbok i kemi på gymnasienivå med 1000 fullständigt lösta uppgifter inom alla de områden inom kemin som behandlas i gymnasiet: periodiska systemet, kemisk bindning, kemiska beräkningar, kemisk jämvikt, syror och baser, oxidation och reduktion, oorganisk och organisk kemi,
biokemi, m.fl.

Rättelser till 2:a upplagans 1:a tryckning. (pdf)
Rättelser till 2:a upplagans 2:a tryckning. (pdf)

 

Exempelsidor

Matematik

Fysik

Kemi

Uppgifter

Uppgifter

Uppgifter

Lösningar

Lösningar

Lösningar


Denna sida är i PDF-format och läses enklast med Adobe™ Reader.
Saknar du detta program kan det gratis laddas hem från Adobe
Till Adobe

 

Aktuellt pris: Prislista

Beställ direkt eller kontakta oss för mer information

Hem

Formelsamling

Övningsböcker

Provbanker

Prislista

Beställ

Kontakt